Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1995, Trường Mẫu Giáo Phong Lan đã khẳng định thương hiệu tại Bạc Liêu và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu Giáo Phong Lan được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.